Gezondheidsprogramma's

Altijd al willen afvallen of willen stoppen met roken, maar lukt het u niet in uw eentje? Care for Human biedt u diverse gezondheidsprogramma’s aan, waarbij u deskundige begeleiding krijgt van één van onze healthconsulenten. U kunt kiezen uit de volgende programma’s:

  • Stoppen met roken
  • Gezonde voeding
  • Afvallen
  • Gezond bewegen
Deze programma’s worden, net als de healthcheck, uitgevoerd door de healthconsulent. De healthconsulent heeft een eigen praktijk, is verpleegkundige en heeft zich gespecialiseerd in het aspect ‘gezond zijn en gezond blijven’.

Stoppen met roken

Voorafgaand aan het eerste consult vult u een vragenlijst in. Deze vragenlijst wordt per mail of post naar u toegestuurd. Tijdens het eerste consult wordt deze vragenlijst met uw healthconsulent doorgesproken. Uw healthconsulent bekijkt op welke punten u eventueel extra ondersteuning nodig heeft in de vorm van medicijnen of behandelingen. Na de afgesproken stopdatum volgen er nog een aantal consulten om de tot dan toe behaalde resultaten te bespreken.

Gezonde voeding

De healthconsulent bekijkt samen met u de uitslag van de healthcheck. Aan de hand van deze uitslag krijgt u advies over uw voedingspatroon. Gedurende de daarop volgende week gaat u zelf bijhouden wat en hoe vaak u eet. Vervolgens bekijkt u samen met de healthconsulent welke verbeteringen er kunnen worden doorgevoerd. Deze gaat u zelf in de praktijk brengen.

Gewichtsbeheersing

De healthconsulent bekijkt de uitslag van de healthcheck en stelt samen met u een individueel plan op met doelstellingen. De weken daarna gaat u zelf aan de slag met het voor u samengestelde dieetprogramma. Door middel van regelmatige consulten houdt de healthconsulent uw vorderingen in de gaten en kan het programma desgewenst worden bijgesteld.

Gezond bewegen

Wat is gezond bewegen? Wat voor de één gezond is, kan voor de ander helemaal niet gezond zijn. Samen met de healthconsulent overlegt u wat voor u de beste vorm van bewegen is, hoe dit kan worden opgebouwd en welke doelstelling u kunt bereiken. Bij gezond bewegen hoort gezonde voeding. Tijdens dit programma wordt u daarom tevens begeleid in uw voeding.